Arbetslivserfarenhet mm
Home ] Up ]

 

 

Nedan följer en sammanställning över vad jag tidigare har sysslat med, ungefär i kronologisk ordning med senaste aktivitet högst upp.

Utbildningar

Utbildning Kommentar
Fyraårig teknisk, svagström Efter att ha studerat "felande" ämnen Na/Te under en termin, gick jag direkt till årskurs fyra på den tekniska linjen.
Matematiska studier vid Göteborgs Universitet Resulterade i vidare matematiska kunskaper.
Naturvetenskaplig linje på gymnasiet Gav vidare kunskaper än vad en vanlig gymnasieingenjör har.

Anställningar och praktik

Arbetsgivare Tjänstetitel Arbetsuppgifter Nyttiga kunskaper
Devehissar/
Deve Schindler/
Hydroware Elevation Technology AB, Alvesta
Elektronikkonstruktör Elektronikkonstruktion för hydraulventil- och hisstyrning, inköp.
Framtagning av testutrustning för hisstyrsystem, för test av hydraulventiler, för tester av hydrauloljor, samt för produktionstest av mjukstartarenheter hos schweizisk underleverantör. Mjukstartarutveckling för asynkronmotorer i samarbete med schweiziskt företag.
Administrerat produktion av delsystem för hydrauliska hissar.
Utveckling av laddelektronik för blybatterier.
Inköp
Blybatteriladdning
Frekvensstyrningsteknik
Mjukstartarteknik
LabView-programmering
Absoluta pulsgivare
Inkrementella pulsgivare
Styrning av hydraulven-
tiler
Hydraulteknik
CAD
Servoteknik
Facit/
Ericsson Information Systems AB, Svängsta
Laboratorieingenjör Testning av komponenter för skrivmaskiner.
Konstruktion och uppbyg-
gnad av testutrustning.
Kalibrering och underhåll av företagets instrumentpark.
Metoder för överföring av mekaniska förlopp till el-
ektriska signaler
Givarteknik
Servoteknik
Stegmotorteknik
Programmering i Pascal och Basic
Kontorsmaskinproduktion
SAJO AB, Värnamo Elmontör Montering av den elektriska utrustningen på fräsmaskiner.
Leveransprovning av elsystem- och funktioner inför leverans.
Serviceuppdrag hos kunder.
Likströms servomotor-
teknik med thyristorer
Resolver- och tachome-
tergivare
Automatik
Schemaläsning
Styrsystem för verktygs-
maskiner
Westbo Industri AB, Bredaryd Screentryckare Tryckning på olika material med screentryckteknik.
Efterarbete, t.ex. klippning och montering av tryck-
alstren.
Screentryckteknik
Att arbeta i grupp
Värnamo Elverk, Värnamo Praktikplats Montering av automatikut-
rustning för gatubelysning-
en.
Kartering av lågspännings-
nätet.
Rundstyrningsutrustning
Uppbyggnad av eldistri-
butionsnät.
Televerket, Emmaboda FM/TV-station Praktikplats Medverkan vid underhålls-
mätningar och reparationer av TV/radio-distributionsutrustning
Uppbyggnad av distribu-
tionsnät för TV och rund-
radio.

Kurser

Kurs Kommentar
Starta eget företag  
C++  
Rhapsody Visuellt skal för att generera program i C++.
CAN-buss Kommunikationsprotokoll för sammankoppling av givare och styrdon i t.ex. ett fordon.
Officepaketets program Word, Excel och Powerpoint.
LabView Programvara från National Instruments för mätning och styrning.
Lon Works Kommunikationssystem för sammankoppling av givare och styrdon i t.ex. ett fordon.
Turbo Pascal Programmeringsspråk
ASEA Nucon 400 Styrsystem för verktygsmaskiner och robotar
Elektronik Kvällskurs

Tillbaka