Elektronikreparation
Home ] Up ]

 

 

Inom industriell produktionsutrustning finns en stor mängd elektronik. Förhoppningsvis fungerar denna tillfredställande, men då och då kan ett haveri av mer eller mindre allvarligt slag inträffa. I vissa fall är enda lösningen att byta ut en större elektronisk enhet, men ibland kan felet också vara ganska simpelt och möjligt att åtgärda på plats till en rimligare kostnad.

Jag hjälper gärna dig och ditt företag med felsökning och reparation.