Privatpersoner
Home ] Up ]

 

 

Även om Casserståls Elektroniktjänst främst vänder sig till företagskunder, välkomnas även privatpersoner som kunder. Det kan gälla reparation av en TV, en stereoanläggning eller något annat.

Ett område där jag har skaffat mig god erfarenhet är sattelitmottagning. Där kan jag hjälpa till med installation och sammankoppling av flera antenner/mikrovågshuvuden till en eller flera mottagare, eller få ordning på krånglande system.

Jag har också erfarenhet av system för laddning av batterier från solpaneler. Vid behov, kan jag hjälpa till med anskaffning av materiel och installation.