Skogsvård
Home ] Up ]

 

 

Även om elektronik också tillhör mina "privata" intressen, handlar detta om inomhusarbete. Uppdrag inom röjning av ungskog ger mig möjlighet att också vistas i friska luften. Inom detta område har jag inte någon formell kompetens att visa upp, men anser mig ändå kunna uträtta ett arbete av god kvalitet.

Kombinationen av verksamheter inom både teknik och skogsvård kan tyckas oväntad och underlig, men den har sin förklaring. Min far var kronojägare, en tjänsteman inom Domänverket, nuvarande Sveaskog. På fritiden var han ofta verksam på en skogsgård som ägdes av min mor, i Kalmar län. Den gården äger nu jag, tillsammans med mina båda bröder. Här har jag bl.a. fått ägna mig åt röjning av tallungskog. En tjänsteman från Skogsstyrelsen på besök, sade sig vara mycket nöjd med resultatet.

Nu inskränker sig inte min erfarenhet till den egna gården. Som aktiv när det gäller att bevara den smalspåriga järnvägen (Växjö-) Åseda-Västervik, har jag röjt mycket sly längs banan. Här krävs inga skogliga hänsyn, men den praktiska hanteringen av en röjsåg har övats upp under lång tid.

Röjning är en trevlig sysselsättning, vare sig det görs i skogsvårds- eller naturvårdssyfte. Det ger direkt resultat utseendemässigt, samtidigt som det ger skogsägaren en vitalare skog för framtiden. Vänd dig med förtroende till Casserståls Elektroniktjänst även med dina röjningsbehov!

Foto: Utsikt över Tisjön i nordvästra Dalarna (Staffan Casserstål)