Staffan Casserstål?
Home ] Arbetslivserfarenhet mm ]

 

 

Staffan CasserstålJag är en 56-årig ingenjör, som redan i mycket späd ålder intresserade mig för elektrisk utrustning, till mina föräldrars förskräckelse. Sedan slutet av 70-talet har jag konstruerat och arbetat med el och elektronik inom olika industriföretag. Det har handlat om fräsmaskiner, skrivmaskiner och hissar. Kortare perioder har jag också skaffat mig praktik på eldistributionsföretag och vid Emmaboda FM/TV-sändare, vilken faktiskt ligger i byn där jag har min adress.  Läs mer om min arbetslivserfarenhet här...

Mitt privata intresse för elektronik gör att jag konstruerar elektronik för eget behov. Jag har också byggt upp en ganska omfattande samling av både elektroniska mätinstrument och komponenter. Därför är chansen stor att jag snabbt kan få fram en ersättare för en havererad komponent.

Dessutom har jag skaffat mig många kontakter inom andra företag, vilket kan vara till nytta när behov av speciell utrustning uppkommer. Tjänster som jag själv inte bedömer att jag behärskar kan jag komma att engagera andra för att utföra, eller rätt och slätt förmedla kontakten.