Testutrustning
Home ] Up ]

 

 

För att säkerställa kvaliteten på din producerade produkt eller utrustning, krävs att den testas. Det kan utföras manuellt, men går då ofta långsamt. Med en automatisk utrustning löper testförloppet snabbare och lika varje gång. Inget glöms bort och testprotokoll kan genereras automatiskt.

Jag har lång erfarenhet av konstruktion och uppbyggnad av sådan utrustning inom olika branscher, såväl med som utan användning av datorstöd.

Programvaran LabView är ett behändigt verktyg att använda i sammanhanget. Den sköter både styrning av processen och mätning automatiskt och/eller manövrerbart från och presenterbart på datorns skärm.

Jag ser farm emot att ta mig an lämpliga projekt.