Uppfinnarstöd
Home ] Up ]

 

 

Lite varstans finns det kluriga människor som funderar över nya produkter. I de fall där produkterna är tänkta att innehålla någon form av elektrisk utrustning, ställer jag gärna upp som "bollplank" med förslag om hur man kan realisera olika funktioner.
Jag hjälper också gärna till med såväl konstruktion, som praktisk uppbyggnad av prototyper.